Infrastruktūra

1

Geležinkelių logistikos parko teritorijoje suprojektuoti ir bus atvesti inžineriniai tinklai iki 3, 4, 5 ir 6 sklypų. Todėl investuotojai pagal poreikį gali prisijungti prie inžinerinių tinklų: elektros, vandentiekio, dujų, telekomunikacijų.

2

Baigiama įrengti Logistikos gatvė, užtikrinanti privažiavimą prie 4, 5, 6 sklypų, kuri ateityje susijungs su planuojamu Vilniaus miesto pietiniu aplinkkeliu.

Geležinkelių logistikos parko teritorijoje iki sklypų ribos bus atvesta pagrindinė inžinerinė magistralinė infrastruktūra: elektra, vanduo, dujos, taip pat investuotojams bus galimybė įsirengti vietinius buitinių ir lietaus nuotekų valymo įrenginius.

2021 m. IV ketvirtį užbaigti žemės sklypus jungiančios Logistikos g. darbai. Atsiradus  Vilniaus miesto pietiniam aplinkkeliui, bus nutiesti nuvažiuojamieji ir privažiuojamieji keliai į parko teritoriją.