Įsikūrimas

Bendradarbiavimo esminės sąlygos

Investuotojų, norinčių įsikurti Geležinkelių logistikos parke, atranka vykdoma konkurso principu. Visų pirma, investuotojai teikia paraiškas prisijungti prie Geležinkelių logistikos parko. Vertinimo kriterijus atitinkančios paraiškos pereina į derybų dėl sudaromos įsipareigojimų sutarties etapą. Po sėkmingų derybų su investuotojais bus pasirašomos įsipareigojimų ir žemės sklypo nuomos sutartys.

Procesas

1

Paraiškos teikimas

2

Paraiškos vertinimas

3

Derybos ir įsipareigojimų sutartis

4

Žemės sklypo nuomos sutartis

5

Investicinio projekto įgyvendinimas

6

Darbo vietų kūrimas

7

Veiklos vykdymas, sinergija su Vilniaus intermodaliniu terminalu

Pagrindiniai kriterijai ir tikslai investuotojams

1

Investuotojo vykdoma veikla turi atitikti Geležinkelių logistikos parko viziją.

2

Planuojamos investicijos į žemės sklypą turi būti ne mažesnės kaip 950 tūkst. Eur į 1 ha.

3

Planuojamų investicijų numatomas pasiekimo laikas turi būti ne ilgesnis nei 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.

4

Investuotojas gali naudotis Vilniaus intermodalinio terminalo paslaugomis.

5

Investuotojas turi sukurti naujas darbo vietas, ne mažiau kaip 11 darbo vietų į 1 ha ir ne ilgiau kaip per 48 mėn. nuo įsipareigojimo sutarties pasirašymo

6

Sukurtos investicijos ir naujos darbo vietos turi būti išlaikomos visą įsipareigojimų sutarties galiojimo laikotarpį.

Susisiekime

+370 612 02006